Kim jesteśmy i co robimy

SIS LEGE ARTIS to polska organizacja pozarządowa, której misją jest rozwijanie i upowszechnianie prospołecznych i obywatelskich postaw.

Zobacz więcej

Działalność statutowa

Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.
Sprawdź jakie mamy cele i formy realizacji działań.

Zobacz więcej