Dołącz do nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, jako Organizacja Pożytku Publicznego,  wyznając zasadę, że najważniejszy jest CZŁOWIEK, podejmuje wszelkie inicjatywy społeczne na rzecz lokalnej społeczności, korzystając z pomocy wolontariuszy oraz wsparcia rzeczowego, merytorycznego i finansowego udzielonego przez Partnerów i Osoby fizyczne realizowanych przedsięwzięć.

PRZEKAŻ NAM 1,5% PODATKU 

 

W grudniu 2019 roku, SIS LEGE ARTIS zostało wpisane przez Krajowy Rejestr Sądowy w Krakowie na listę ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Na tej podstawie, od 2021 roku, możemy gromadzić środki finansowe z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Wystarczy wypełnić w PIT rubrykę zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38),  wpisując numer KRS: 0000607048

Można też podać cel szczegółowy, wybierając z poniższych pozycji: a – pomoc społeczna, b-edukacja/kultura według uznania – zaznaczyć, że wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie danych osobowych.

Program do rozliczenia PIT-u:

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, z zakresu:

a) pomocy społecznej – pomoc żywnościowa, wsparcie osób samotnie gospodarujących lub rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej;

b) edukacji/kultury – działalność związana z edukacyjną pozaszkolną – wycieczki/spotkania edukacyjne, warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży.

1,5% nie jest darowizną ani ulgą.

Przekazując 1,5% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

Możliwość przekazywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1,5% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

Kto może przekazać 1,5 % podatku?

a) 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

b) 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP (https://poradnik.ngo.pl/).

ZOSTAŃ PARTNEREM WSPIERAJĄCYM NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE

Działając charytatywnie, w III sektorze pozarządowym, nie prowadzimy żadnej działalności odpłatnej oraz gospodarczej. Realizujemy  nasze projekty wyłącznie dzięki wsparciu Partnerów publicznych, społecznych i prywatnych oraz Ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

Już dziś dołącz do Grona Partnerów i wesprzyj nasze realizacje, poprzez:

  • darowiznę finansową – przeznaczoną na rzecz realizowanych projektów;
  • darowiznę rzeczową – wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży Małopolski oraz z Polaków z Kresów – Ukraina;
  • bezpłatne usługi –  to pomoc w obniżeniu kosztów realizacji celów statutowych, które mają bezpośredni wpływ na ilość i jakość świadczonej pomocy, jakiej udzielamy naszym podopiecznym.

Informacje o naszych działania znajdują się w zakładce Realizacje.

W przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej lub zaoferowania bezpłatnych usług, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: biuro@sislegeartis.pl, tel. 607 840 218.

Możliwość przekazywania darowizn finansowych normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby fizyczne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w Rozdziale Nr 6 – „Podstawa obliczenia i wysokości podatku”: 

- art. 26 ust. 9 pkt. a/ określa dopuszczalną (w okresie jednego roku podatkowego) wysokość darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego na poziomie nie więcej niż 6% dochodu.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby prawne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale Nr 5 – „Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”: 

- art. 18 ust. 1 definiuje możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu o którym mowa w art.7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Darczyńców serdecznie zapraszamy do przekazania darowizn finansowych na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS
Os. Bohaterów Września 1E/6, 31-620 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas

nr konta bankowego: 60 1750 0012 0000 0000 3297 8247

Tytuł przelewu bankowego: darowizna na cele statutowe.

Kod SWIFT BGŻ BNP Paribas: RCBWPLPW

IBAN BGŻ BNP Paribas: PL + pełny numer rachunku

WOLONTARIAT

Jeśli chcesz dołączyć do grona Wolontariuszy, napisz na adres: biuro@sislegeartis.pl lub zadzwoń – zakładka Kontakt http://sislegeartis.pl/kontakt/
Zakres pomocy Wolontariusza obejmuje bieżące działania projektowe, realizowane w Polsce i za granicą.
Zapraszamy do kontaktu !