Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS – polska organizacja pozarządowa została zarejestrowana 14 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Misją Stowarzyszenia jest rozwijanie i upowszechnianie prospołecznych i obywatelskich postaw.

Idea powstania Stowarzyszenia zrodziła się podczas konsultacji i spotkań dla NGO, które ukazywały braki aktywności w przestrzeni publicznej organizacji o podobnych założeniach i wskazały przedstawiony kierunek działania.

SIS LEGE ARTIS stawia sobie za cel strategiczny rozwój społeczny i obywatelski wśród społeczności lokalnej, popieranie przestrzegania praw człowieka, pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparcie Polaków zagranicą.

Nasze przedsięwzięcia społeczne i kulturalne cieszą się uznaniem społecznym i dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.