Struktura

Władze

Agnieszka Kęska
Prezes Stowarzyszenia
e-mail: agnieszka.keska@sislegeartis.pl
Anita Bryniarska
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
e-mail: anita.bryniarska@sislegeartis.pl

 

Komisja Rewizyjna

Paulina Pracuch– Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Jaworska – Członek Komisji

Alina Śpiewak – Członek Komisji

Członkowie Stowarzyszenia

Agnieszka Kęska, Anita Bryniarska, Paulina Pracuch, Małgorzata Jaworska, Alina Śpiewak, Anna Kęska, Anastazja Andrzejewska, Stanisława Kęska, Zbigniew Bryniarski, Edyta Słobodzińska.

Wolontariusze:

Daria, Wiktoria, Andrzej, Kazimierz, Kamil.