Dołącz do nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, jako Organizacja NON – PROFIT (Organizacja Pożytku Publicznego),  wyznając zasadę, że najważniejszy jest CZŁOWIEK, podejmuje wszelkie inicjatywy społeczne na rzecz lokalnej społeczności, korzystając z pomocy wolontariuszy oraz wsparcia rzeczowego, merytorycznego i finansowego udzielonego przez Partnerów realizowanych przedsięwzięć.

WOLONTARIAT

Jeśli chcesz dołączyć do grona Wolontariuszy, napisz na adres: biuro@sislegeartis.pl
Zakres pomocy Wolontariusza obejmuje bieżące działania projektowe, realizowane w Polsce i za granicą.
Zapraszamy do kontaktu !

ZOSTAŃ PARTNEREM WSPIERAJĄCYM NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE.

Działając charytatywnie, w III sektorze pozarządowym, nie prowadzimy żadnej działalności odpłatnej oraz gospodarczej. Realizujemy  nasze projekty wyłącznie dzięki wsparciu Partnerów publicznych, społecznych i prywatnych oraz Ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

Już dziś dołącz do Grona Partnerów i wesprzyj nasze realizacje, poprzez:

  • darowiznę finansową – przeznaczoną na rzecz realizowanych projektów;
  • darowiznę rzeczową – wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży Małopolski oraz z Polaków z Kresów – Ukraina;
  • bezpłatne usługi –  to pomoc w obniżeniu kosztów realizacji celów statutowych, które mają bezpośredni wpływ na ilość i jakość świadczonej pomocy, jakiej udzielamy naszym podopiecznym.

Informacje o naszych działania znajdują się w zakładce Realizacje.

W przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej lub zaoferowania bezpłatnych usług, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: biuro@sislegeartis.pl, tel. 607 840 218.

Możliwość przekazywania darowizn finansowych normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby fizyczne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w Rozdziale Nr 6 – „Podstawa obliczenia i wysokości podatku”: 

- art. 26 ust. 9 pkt. a/ określa dopuszczalną (w okresie jednego roku podatkowego) wysokość darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego na poziomie nie więcej niż 6% dochodu.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby prawne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale Nr 5 – „Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”: 

- art. 18 ust. 1 definiuje możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu o którym mowa w art.7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Darczyńców serdecznie zapraszamy do przekazania darowizn finansowych na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS

os. Bohaterów Września 1E/6, 31-620 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas

nr konta bankowego: 60 1750 0012 0000 0000 3297 8247

Tytuł przelewu bankowego: darowizna na cele statutowe.

Kod SWIFT BGŻ BNP Paribas: RCBWPLPW

IBAN BGŻ BNP Paribas: PL + pełny numer rachunku