Dołącz do nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, jako Organizacja NON – PROFIT,  wyznając zasadę, że najważniejszy jest CZŁOWIEK, podejmuje wszelkie inicjatywy społeczne na rzecz lokalnej społeczności, korzystając z pomocy wolontariuszy oraz wsparcia rzeczowego, merytorycznego i finansowego udzielonego przez Partnerów realizowanych przedsięwzięć.

WOLONTARIAT

Jeśli chcesz dołączyć do grona Wolontariuszy, napisz na adres: biuro@sislegeartis.pl
Zakres pomocy Wolontariusza obejmuje bieżące działania projektowe, realizowane w Polsce i za granicą.
Zapraszamy do kontaktu !

ZOSTAŃ PARTNEREM WSPIERAJĄCYM NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE.

Działając charytatywnie, w III sektorze pozarządowym, nie prowadzimy żadnej działalności odpłatnej oraz gospodarczej. Realizujemy  nasze projekty wyłącznie dzięki wsparciu Partnerów publicznych, społecznych i prywatnych oraz Ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

Już dziś dołącz do Grona Partnerów i wesprzyj nasze realizacje, poprzez:

  • darowiznę finansową – przeznaczoną na rzecz realizowanych projektów;
  • darowiznę rzeczową – wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży Małopolski oraz z Polaków z Kresów – Ukraina;
  • bezpłatne usługi –  to pomoc w obniżeniu kosztów realizacji celów statutowych, które mają bezpośredni wpływ na ilość i jakość świadczonej pomocy, jakiej udzielamy naszym podopiecznym.

Informacje o naszych działania znajdują się w zakładce Realizacje.

W przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej lub zaoferowania bezpłatnych usług, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: biuro@sislegeartis.pl, tel. 607 840 218.

Możliwość przekazywania darowizn finansowych normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby fizyczne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w Rozdziale Nr 6 – „Podstawa obliczenia i wysokości podatku”: 

- art. 26 ust. 9 pkt. a/ określa dopuszczalną (w okresie jednego roku podatkowego) wysokość darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego na poziomie nie więcej niż 6% dochodu.

Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby prawne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale Nr 5 – „Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”: 

- art. 18 ust. 1 definiuje możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu o którym mowa w art.7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Darczyńców serdecznie zapraszamy do przekazania darowizn finansowych na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS
Raiffeisen Bank Polska
Os. Bohaterów Września 1E/6, 31-620 Kraków
nr konta bankowego SIS LEGE ARTIS: 60 1750 0012 0000 0000 3297 8247

Tytuł przelewu bankowego: darowizna na cele statutowe.