Zobacz więcej

25/11/2022

I Wernisaż wystawy czasowej prac malarskich pt. „Małopolskie dziedzictwo kulturowe i naturalne w obrazach”

23 listopada 2022 r., w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się I Wernisaż wystawy czasowej prac malarskich pt. „Małopolskie dziedzictwo kulturowe i naturalne w obrazach”.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Pani Marszałek, Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z Panem Jerzym Woźniakiewiczem, Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Młodzi artyści (9-15 lat) z: ▫️ Krakowa: Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie, Szkoły Podstawowej nr 54 im. J. Tuwima w Krakowie ▫️ Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oświęcimia ▫️ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybysławicach ▫️ Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu ▫️ Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu ▫️ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kacwinie, oprowadzali wraz z Panią Kingą Krzyś zwiedzających po wystawie, prezentując indywidualne prace, liczące ponad 140 sztuk.
Na wernisażu obecni byli zaproszeni przedstawiciele mediów, które objęły opieką medialną wydarzenie – Radio PLUS Kraków, TK Niedziela, Pani Redaktor Maria Fortuna-Sudor oraz Partnerzy – przedstawiciele Parku Wodnego w Krakowie, Prezes Zarządu Pan Michał Kwiatkowski, Fundacja Pro Musica Nova.
Podsumowując podjęte działania, Pani Agnieszka Kęska, Prezes Zarządu SIS LEGE ARTIS złożyła wyrazy podziękowania dzieciom uczestniczącym w projekcie oraz Patronom i Partnerom zaangażowanym w realizację zadania publicznego „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturowych” – IV edycja, którego celem było stworzenie małopolskim uczniom warunków do odkrywania talentów i zainteresowań kulturą wyższą, a także ukazania sztuki, jako prawdziwej wartości, w okresie październik – listopad 2022 r.

***
W imieniu Stowarzyszenia i uczestników zadania publicznego zapraszamy do zwiedzania krakowskiej wystawy do 08 stycznia 2023 r., w godzinach otwarcia Biblioteki (parter).

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

https://www.facebook.com/sislegeartis