Zobacz więcej

15/02/2024

Przekaż nam 1,5% podatku – na cele społeczne i kulturowe

SIS LEGE ARTIS od pięciu lat posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Na tej podstawie gromadzimy środki finansowe z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki udzielonemu wsparciu możemy realizować nieodpłatne przedsięwzięcia o celach społecznych i kulturowych (pomoc żywnościowa, rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży), skierowanych do rodzin i osób samotnie gospodarujących z Małopolski.

W tym roku, również prosimy o wsparcie przy realizacji planowanych działań statutowych.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Wystarczy wypełnić w PIT rubrykę zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38),  wpisując numer KRS: 0000607048

Program do rozliczenia PIT-u:

Nie trzeba wpisywać celu szczegółowego.
Jednak, osoby, które chcą podać cel szczegółowy, powinny wybierać jedną z poniższych pozycji:
a – pomoc społeczna,
b-edukacja/kultura.

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, z zakresu:

a) pomocy społecznej – pomoc żywnościowa, wsparcie osób samotnie gospodarujących lub rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej;

b) edukacji/kultury – działalność związana z edukacyjną pozaszkolną – wycieczki/spotkania edukacyjne, warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży.

Kto może przekazać 1,5 % podatku?

a) 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Szczegółowe informacje, o wsparciu Naszej działalności można znaleźć w Zakładce Dołącz do nas http://sislegeartis.pl/dolacz-do-nas/