Zobacz więcej

24/03/2023

Otwarcie programu Pomoc żywnościowa PO-PŻ. Końcowy Podprogram 2021 Plus

Zapraszamy osoby samotnie gospodarujące/rodziny do udziału w unijnym programie pomocowym, dotyczącym wsparcia żywnościowego.

Obecna edycja, jest zakończeniem Podprogramu PO-PŻ Podprogram 2021 Plus, stąd zaplanowany asortyment stanowi pomniejszoną ilość dotychczasowej paczki. Warto jednak ubiegać się o udział w programie, gdyż będzie wydawana wartościowa żywność, m.in.: mleko, cukier, olej, szynka, makaron.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w podzakładce:
Pomoc żywnościowa PO–PŻ Podprogram 2021 Plus