Projekt „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych” zostało objęte:

Patronatem Honorowym:

Marty Malec – Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego

Patronatem medialnym:

Radia PLUS KRAKÓW, TK NIEDZIELA, CZASDZIECI.PL

 

Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych – II edycja

warsztaty malarskie z Artystą on-line pn. „Małopolska natura i dziedzictwo w obrazach„-

To zadanie publiczne skierowane do małopolskich dzieci i młodzieży, w ramach którego będą realizowane indywidualne warsztaty szkoleniowe z Artystą w sieci – udział bezpłatny.

Kultura – sztuka malarstwa:

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do rozwijania potencjału, wiedzy, talentów i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, poprzez dostępność do edukacji i kultury w ramach edukacji pozaszkolnej prowadzonej drogą on-line w formie warsztatów, przez dzieci i młodzież z Małopolski.

Dla uczestników, to przygoda z profesjonalnym malarstwem – dzieci będą rozwijać swoją twórcza wyobraźnię, poczują się jak prawdziwi artyści.

Szkolenie prowadzone jest w 4 stopniach edukacyjnych, po max. 1,5 h. Dokładne terminy spotkań on-line są ustalane z rodzicem/opiekunem prawnym – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Okres spotkań dla wszystkich uczestników to październik – grudzień 2020 r. Warsztaty kończą się certyfikatem.

Organizator zapewnia materiały plastyczne do wykonania obrazu z każdego warsztatu:

  • podobrazia – 4 sztuki,
  • zestaw pędzli,
  • komplet farb akrylowych.
Zajęcia prowadzone są w ramach nieodpłatnej działalności statutowej SIS LEGE ARTIS: w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Projekt, jako jeden z najlepszych został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu „EDUKACJA – zdalnie i cyfrowo„.

Zasady zgłoszenia i udziału w projekcie:

Kryteria formalne:

  1. Należy wypełnić i przesłać on-line formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie do projektu zgłaszają Rodzice/Opiekunowie prawni (w przypadku osoby niepełnoletniej)- link z formularzem poniżej:                                                                                https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdURmljTKo9IrxF74XJnD_hpZOqxt1WUty-sXxfqUbgFvy6vg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

*Uwaga: tylko potwierdzone zgłoszenia uprawniają kandydata do udziału w warsztatach. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Wiek zgłaszanego uczestnika: od 5 do 18 lat.

3. Miejsce zamieszkania: Małopolska.

4. Zapewnienie uczestnikowi dostępu do sieci internetowej oraz zabezpieczenie na zajęcia sprzętu stacjonarnego lub mobilnego do odbioru dźwięku i obrazu, które umożliwią połączenie się z artystą podczas zająć.

***Z historii …

I edycja zadania „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych” 2019, była skoncentrowana na potencjale dzieci w zakresie kultury – ukażemy im piękno sztuki wyższej i świadomego jej odbioru, stworzyliśmy warunki do rozwoju aktywności kulturalnej – z dziedziny malarstwa, w ramach edukacji pozaszkolnej, poprzez stacjonarne zajęcia malarskie, sztalugowe pn. „Maluj jak Van Gogh„- realizowane w Krakowie.