Harmonogram Centrum Aktywności Seniorów Swoszowice 2019-2020 i mapa informacyjna- do pobrania

 

Zadanie publiczne pn. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA SWOSZOWICE /CASS/

jest realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, zostało dofinansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Kraków, w ramach działań prowadzonych w obszarze działalność na rzecz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 +, poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach zajęć aktywizujących organizowanych na terenie Miasta Krakowa w Centrum Aktywności Seniora Swoszowice.

Udział Uczestników/ Uczestniczek w Projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia dla Seniorów prowadzone są w Szkole Podstawowej w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie, w dzielnicy X Swoszowice.

Dopuszcza się w projekcie realizację zajęć poza wskazanym miejscem jeśli tego wymaga specyfika zajęć.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • kawiarnia dla Seniora,
  • zorganizowane zajęć edukacyjno – rozwojowych: zajęcia – komputerowe, językowe – j. angielski, plastyczne, ruchowe /sala gimnastyczna, basen z terapeutą/, z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia,
  • wyjścia kulturalne,
  • spotkania integracyjne,
  • spotkania międzypokoleniowe,
  • udział w spotkaniach promujących wolontariat,
  • gry stolikowe,
  • nordic-walking/zdrowy tryb życia.

Zajęcia zaplanowane są w sposób różnorodny i publikowane w formie miesięcznego harmonogramu na stronie internetowej SIS LEGE ARTIS – poniżej, na stronie Urzędu Miasta Krakowa: www.dlaseniora.krakow.pl , wydrukowany i upubliczniony w pomieszczeniu Kawiarnia Seniora.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

– zamieszkania – jest mieszkańcem Miasta Krakowa,

– wiekowe – dopuszcza się uczestników do w wieku 60 + , wystarczy gdy Senior będzie miał rocznikowo sześćdziesiąt lat.

Senior zainteresowany uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązany do przedłożenia podpisanej deklaracji przystąpienia do Centrum Aktywności Seniora i oświadczenia – załącznik nr 1 do Regulaminu.

UWAGA: Na każde zajęcia obowiązują zapisy !

Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i zależy od charakteru zajęć. Lista uczestników na zajęcia jest tworzona na podstawie pierwszeństwa zgłoszenia. Senior może zapisać się na różne zajęcia  i uczęszczać zgodnie z harmonogramem.

W celu zapisania się na zajęcia lub uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: tel. +48 508 660 299, e-mail: cas@sislegeartis.pl

Kawiarenka dla Seniora jest czynna codziennie od pn. – pt. od 12.30 – 16.30
/sala nr 2/

Szkoła Podstawowa w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie

Jak dojechać do CASS komunikacją miejską MPK?

Linie MPK: 214, 754, 735.

Należy wysiąść przy przystanku LANDAUA /ul. Jerzego Kuryłowicza/ i kierować się pieszo w prawo w Lwa Landaua, następnie skręć w prawo w Drogę Rokadową, kontynuuj przejście wzdłuż Tuchowskiej. Miejsce docelowe – Szkoła Podstawowa w Rajsku po lewej stronie /ul. Tuchowska 113/.

Czas przejścia urokliwej trasy od przystanku Landaua do CASS /Szkoły Podstawowej w Rajsku/ ok. 12 min.

Podgląd na mapie google: trasa

Serdecznie zapraszamy  🙂!!!