Zobacz więcej

07/06/2019

Delegacja SIS LEGE ARTIS na Cmentarzu Orląt Lwowskich

W ramach wyjazdu do Lwowa, delegacja Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, w osobie Pani Prezes Zarządu – Agnieszki Kęska i Pani Anity Bryniarskiej – Wiceprezesa Zarządu, złożyła pamiątkowy wpis do Księgi, oddający Cześć i Chwałę Bohaterom walczącym w obronie Polski. Dokument znajduje się w kaplicy na terenie Cmentarza Orląt Lwowskich, gdzie spoczywają Polacy, w tym dzieci i młodzież walczący o wolną i niepodległą Polskę – o wolny polski Lwów, w czasie powstania listopadowego (1830 r. – 1831 r.), powstania styczniowego (1863 r. – 1864 r.) i w trakcie wojny polsko – ukraińskiej i polsko – bolszewickiej (1918 r. – 1920 r.).

Fotorelacja:

http://sislegeartis.pl/galeria/delegacja-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-lege-artis-we-lwowie/