Zobacz więcej

12/01/2019

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla Seniora – nabór do projektu Centrum Aktywności Seniora Swoszowice

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 roku, będziemy realizować zadanie publiczne pn. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA SWOSZOWICE /CASS/.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 +, poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach zajęć aktywizujących organizowanych na terenie Miasta Krakowa w Centrum Aktywności Seniora Swoszowice.

Udział Uczestników/ Uczestniczek w Projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia dla Seniorów prowadzone będą w Szkole Podstawowej w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie, w dzielnicy X Swoszowice.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • kawiarnia dla Seniora,
  • zorganizowane zajęć edukacyjno – rozwojowych: zajęcia – komputerowe, plastyczne, ruchowe /sala gimnastyczna, basen z terapeutą/, z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia,
  • wyjścia kulturalne,
  • spotkania integracyjne,
  • spotkania międzypokoleniowe,
  • udział w spotkaniach promujących wolontariat,
  • gry stolikowe,
  • nordic-walking/zdrowy tryb życia.

Więcej informacji o projekcie na: http://sislegeartis.pl/nasze-realizacje/cas-swoszowice/