Zobacz więcej

20/04/2019

Wybory w SIS LEGE ARTIS do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Członkowie Stowarzyszenia  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS,  wybrali Członków Zarządu Głównego i Członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2019-2021, w następującym składzie:

Zarząd Główny:

1/ Agnieszka Kęska – Prezes Zarządu

2/Anita Bryniarska – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1/ Paulina Pracuch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2/ Małgorzata Jaworska – Członek Komisji Rewizyjnej 

3/ Alina Śpiewak – Członek Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do zapoznania się z treścią sprawozdania merytorycznego za 2018 r., które jest zamieszczone z zakładce Działalność statutowa 

Dziękuję za obecność wszystkim Członkom SIS LEGE ARTIS i życzę wszelkiej satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w strukturach NASZEJ ORGANIZACJI !

Agnieszka Kęska

Prezes Zarządu SIS LEGE ARTIS