Zobacz więcej

29/11/2017

SIS LEGE ARTIS Partnerem III Sobieskiego Parlamentu

SIS LA, wspomagając rozwój społeczeństwa obywatelskiego i prowadząc działania na rzecz edukacji prawnej wśród młodzieży, w tym roku wsparła realizację III Sobieskiego Parlamentu, organizowanego przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

To autorski projekt, którego inicjatorem jest Wojciech Firek, uczeń wspomnianego Liceum.

Celem projektu edukacyjnego jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych, wśród krakowskiej młodzieży. Projekt służy nie tylko uświadamianiu młodych ludzi czym jest demokracja i jak należy z niej korzystać, ale pozwala wcielić się w rolę posłów i poznać skomplikowany proces legislacyjny w Polsce.

Uczniowie mają poczuć się jak prawdziwi posłowie w Parlamencie RP.

Spośród wybranych uczniów II Liceum w Krakowie tworzone są kilkunastoosobowe zespoły, które zakładają kluby poselskie o wybranej przez nich nazwie, logo i poglądach. Następnie, pod przewodnictwem prezesa klubu tworzą własną ustawę na wylosowany temat. Kulminacją ich starań są obrady Sobieskiego Parlamentu pod przewodnictwem Marszałka oraz Prezydium, wybranego drogą konkursową. Podczas posiedzenia każdy klub ma szansę zaprezentować własny projekt ustawy i uczestniczyć w debatach, podczas których każdy poseł może wykazać się swoim wkładem w pracę na ustawą, broniąc jej założeń oraz umiejętnością dobrego przemawiania i argumentowania, ripostując wypowiedzi innych. Celem każdego z klubów jest zaakceptowanie przez resztę przygotowanego projektu ustawy podczas głosowania.

Posiedzenie obrad III Sobieskiego Parlamentu, odbędzie się 08 stycznia 2018 r., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.

Tematy tegorocznych ustaw –  Klub poselski

1) Projekt ustawy o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień, zwalczających i zapobiegających chorobom zakaźnym u ludzi – Równowaga i porządek.

2) Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – Sobieski Komitet Socjalliberalny.

3) Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celach zarobkowych – Sprawiedliwa i uczciwa Polska.

4) Projekt ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi – Narodowy Ruch Odrodzenia.

5) Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w Polsce – Wolność i tradycja.

Główną nagrodą dla najlepszego mówcy III Sobieskiego Parlamentu – wyłonionego przez jury – jest indeks na wymarzony kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Natomiast dla klubu poselskiego, którego mówca okażę się najlepszy przewidziana jest nagroda niespodzianka.

Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Bezpośrednio w wydarzeniu bierze udział ponad 100 uczniów.
Efektem realizacji projektu jest, by przez dzień wcielić się w rolę posłów i spróbować rozwiązać dylematy, z którymi zmagają się Ci, od których zależy los naszego kraju, jego bezpieczeństwo i panujące w nim zasady.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom !