Zobacz więcej

30/12/2020

Pomoc żywnościowa PO – PŻ: podsumowanie Podprogramu 2019

Na zakończenie roku, publikujemy informację o udzielonej pomocy żywnościowej, realizowanej w ramach programu unijnego PO-PŻ, skierowanej do osób w kryzysie bezdomności.

Pomoc żywnościowa – program wsparcia, był realizowany w 2020, w ramach Podprogramu 2019 PO-PŻ, jako działanie statutowe, z zakresu pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS na ternie Miasta Krakowa, organizowało BEZPŁATNĄ pomoc żywnościowąprzekazywaną w formie paczek z żywnością o dłuższym terminie przydatności, w postaci:

groszek, marchewka, fasola, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidło, sok, makaron, ryż, kasza, herbatniki, mleko, ser, szynka, ryby, cukier, olej.

Ilość wydanej żywności PO -PŻ: 1,67518 ton

Ilość osób objętych projektem: 135

Zasięg: osoby w kryzysie bezdomności z terenu Miasta Krakowa

Wskazane działanie byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie krakowskich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. 

W imieniu własnym oraz podopiecznych programu, składam serdeczne podziękowania:

Prezydentowi Miasta Krakowa

Dyrektorowi MOPS w Krakowie

Kierownikowi Ogrzewalni na „Wielickiej”

Dyrekcji Banku Żywności w Krakowie

Wolontariuszom „bezdomnym”

                                         Dziękujemy za okazane wsparcie ❤                                                                   

                                                       Agnieszka Kęska, Prezes Zarządu SIS LEGE ARTIS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.