Podziękowanie za aktywny udział w promowaniu młodzieżowego wolontariatu, 09 grudnia 2022 r.

Podziękowanie od Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Andrzej Kuliga za aktywny udział w promowaniu młodzieżowego wolontariatu, 09 grudnia 2022 r.