Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS – polska organizacja pozarządowa została zarejestrowana 14 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Misją Stowarzyszenia jest rozwijanie i upowszechnianie prospołecznych i obywatelskich postaw.

Idea powstania Stowarzyszenia zrodziła się podczas konsultacji i spotkań dla NGO, które ukazywały braki aktywności w przestrzeni publicznej organizacji o podobnych założeniach i wskazały przedstawiony kierunek działania.

SIS LEGE ARTIS stawia sobie za cel strategiczny rozwój społeczny i obywatelski wśród społeczności lokalnej, popieranie przestrzegania praw człowieka, pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparcie Polaków zagranicą.

Nasze przedsięwzięcia społeczne i kulturalne cieszą się uznaniem społecznym i dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Struktura

Władze

Agnieszka Kęska
Prezes Stowarzyszenia
e-mail: agnieszka.keska@sislegeartis.pl

Anita Bryniarska
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
e-mail: anita.bryniarska@sislegeartis.pl

Komisja Rewizyjna

Paulina Pracuch– Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Jaworska – Członek Komisji

Alina Śpiewak – Członek Komisji

Członkowie Stowarzyszenia

Agnieszka Kęska, Anita Bryniarska, Beata Przędzik, Paulina Pracuch, Małgorzata Jaworska, Alina Śpiewak, Anna Kęska, Dominika Andrzejewska, Anastazja Andrzejewska, Stanisława Kęska, Zbigniew Bryniarski, Edyta Słobodzińska, Marek Przędzik, Aneta Przędzik, Damian Przędzik.

Wolontariusze:

Stasiu i Ania, Aldona, Dominika.

O nas w mediach

czasdzieci.pl – kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł
Gość Niedzielny – kliknij tutaj