Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych  do udziału w aktywnym spędzaniu czasu wolnego od nauki szkolnej, poprzez udział w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami prawa, zaplanowanym na wybrane soboty w roku 2017/2018:

  • 30 września 2017 r.
  • 07 października 2017 r.
  • 14 kwietnia 2018 r.
  • 14 lipca 2018 r.
  • 04 sierpnia 2018 r.

Wychowanie dziecka to ważne i odpowiedzialne zadanie. Zatem, kierując się zasadą pomocniczości,
w służbie dziecku, rodzinie i społeczeństwu powstał projekt „Weekend z KULTURĄ”.

To kontynuacja ideologii, skierowanej na potrzeby związane ze zharmonizowanym rozwojem dziecka.

Na każdy wybrany dzień (sobota), zapewniamy uczestnikom wybraną ścieżkę edukacyjno – wychowawczą, której głównym celem jest tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, poprzez dostępność do edukacji i kultury.

To roczny program, który zaczyna się od września 2017, a kończy w sierpniu 2017 r., jest  ściśle związany z wytycznymi tegorocznej podstawy programowej obowiązującej w szkołach.

Przygodę z wiedzą rozpoczynamy /wrzesień, październik/: w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i 8. Bazie Transportu Lotniczego Kraków – Balice.

Przyjmujemy tylko zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Samo zgłoszenie nie wystarczy, by wziąć udział w zadaniu.

Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z ramienia Organizatora, dany podmiot zgłaszający grupę, może w nim uczestniczyć.

Osoby zainteresowane programem, proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia SIS LEGE ARTIS: e-mail: biuro@sislegeartis.pl , tel. 607 840 218.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂