Projekt finansowany przez Województwo Małopolskie

Wakacje w cieniu kultury i talentu – półkolonia dla dzieci i młodzieży z Małopolski

Zadanie publiczne „Wakacje w cieniu kultury i talentu” jest odpowiedzią na potrzeby związane ze zharmonizowanym rozwojem dziecka, sprawienie mu najwyższej radości jaką jest pokonywanie trudności, odkrywanie talentu, osiągnięcie celu oraz nauczenie go konkretnych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu, a także w szerszym wymiarze społeczno – kulturalnym.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do rozwijania wiedzy, talentów i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, poprzez dostępność do edukacji i kultury w ramach letniego wypoczynku przez ok. 72 dzieci z Małopolski, 
w dniach 25 i 26 sierpnia 2016 roku.

Zaplanowane atrakcje:

Kraków

  • realizacja warsztatów pt. „Legendy o powstaniu Państwa Polskiego”, „Historia tworzenia Prawa Polskiego. Czy dzieci mają w nim swoje prawa ? + konkurs z nagrodami;
  • poczęstunek;
  • seans filmowy;
  • rozdanie upominków motywujących;
  • obiad
  • zorganizowanie pokazu i warsztatów karmelarskich;

Tyniec:

  • 
zwiedzanie Klasztoru i realizacja warsztatów pt. „Chrzest 966 – śladem narodzin Polski”;
  • spacer wokół zabudowań klasztornych, spotkanie z mnichem.

Efektem realizacji zadania będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, szczególnie pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do życia w otwartym społeczeństwie – świadomych swojej historii, kultury i praw, kreowanie właściwych postaw społecznych oraz stworzenie alternatywy dla braku pomysłów na gospodarowanie czasem wolnym od zajęć lekcyjnych, organizacja bezpiecznego czasu wolnego.

Organizator może przyjąć dwie zorganizowane grupy dzieci, każda z nich liczy ok. 36 osób + opieka.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać poprzez e-mail: biuro@sislegeartis.pl lub kontakt telefoniczny: 607 840 218.

Udział w projekcie jest bezpłatny 🙂

UWAGA!!!!
 Tylko zakwalifikowane przez Organizatora – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, grupy dzieci będą mogły wziąć udział w projekcie.