Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), wspierany przez Bank Żywności w Krakowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Szczegóły dystrybucji:

  1. Miejsce odbioru żywności:

Kraków, przy ul. Wielickiej 44 b, budynek jednopiętrowy wewnątrz osiedla, za Salonem Yamaha; dojazd komunikacją miejską – kierunek: Bieżanów, przystanek: Cmentarz Podgórski  (koło Urzędu Miasta Krakowa), tramwaj: 3, 6, 13, 24.

2. Harmonogram odbioru żywności:

2017 rok:

  • 20 października, tj. piątek, w godz. 11.00 16.00.
  • 20 grudnia, tj. środa, w godz. 11.00 16.00.

2018 rok:

  • 20 lutego, tj. wtorek, w godz. 11.00 16.00.
  • 20 kwietnia, tj. piątek, w godz. 11.00 16.00.

 

3. Kalendarz Działań Towarzyszących, w ramach PO PŻ 2014-2020, organizowanych „U SIEMACHY” Na Kozłówce 25:

  • warsztaty kulinarne – termin zostanie podany w najbliższym czasie,
  • warsztaty żywieniowo- dietetyczne/gospodarowanie budżetem domowym – termin zostanie podany w najbliższym czasie.

Pomoc żywnościowa dla osób wymagających wsparcia z Małopolski, realizowana w 2017/2018, w ramach PO PŻ 2014 – 2020

Stowarzyszenie jako Organizacja Partnerska Lokalna w porozumieniu z Bankiem Żywności w Krakowie od października 2017 r. rozdaje produkty żywnościowe przy ul. Wielickiej 44 b w Krakowie, osobom wymagającym wsparcia, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, w Podprogramie 2017.

W tej edycji, SIS LEGE ARTIS obejmuje pomocą żywnościową ponad 230 osób, które odbierają produkty w formie paczek.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2018 roku w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, realizować będzie cykliczne działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności i integrację społeczną.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub
w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS objęła wsparciem żywnościowym 240 osób przekazując im 12 448 kg żywności.

Osoby zainteresowane wsparciem 2017/2018, mogą pobierać produkty żywnościowe
w ramach PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020) tylko
z jednego punktu w danym miesiącu. Oznacza to, że niedopuszczalne jest otrzymywanie przez tę samą osobę pomocy żywnościowej w innym punkcie dystrybucji.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS ma ograniczone możliwości techniczne do dystrybucji żywności. Po wyczerpaniu limitu miejsc, pojawi się stosowna informacja.

PROGRAM OD STRONY ORGANIZACYJNEJ:

Przy odbiorze żywności, musi być osoba na którą jest wystawione Skierowanie przez MOPS, celem podpisania listy odbioru produktów.

Istnieje także możliwość upoważnienia dowolnej osoby do odbioru żywności w danym terminie lub na całość projektu. Wystarczy odręcznie napisane upoważnienie z podpisem.

Produkty należy odebrać we wskazanym terminie. W stosunku do poprzedniej edycji został wydłużony czas dystrybucji i podany pełny harmonogram odbioru żywności, tak by na przyszłość dobrze zaplanować działania. Zatem, nie będzie już dodatkowych kilku terminów, które w efekcie nie przynosiły wymiernych rezultatów. Brak odbioru żywności w danym dniu, będzie skutkował przekazaniem go innej, potrzebującej rodzinie/osobie.

Produkty będą wydawane co dwa miesiące.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do projektu, jest otrzymanie skierowania przez współpracujący z Organizacją MOPS/GOPS.

W miejscach gdzie sami pracownicy MOPS prowadzą nabór do programu, skierowanie proszę przekazać koordynatorowi projektu, w dniu odbioru żywności.

Natomiast, osoby, które indywidualnie starają się o przyjęcie do programu, muszą koniecznie skontaktować się, celem ustalenia czy możemy przyjąć do projektu oraz ustalenia istotnych szczegółów. To należy zrobić jeszcze przed zgłoszeniem się do MOPS/GOPS po skierowanie.

Osoby bezdomne Organizacja, SIS LEGE ARTIS kwalifikuje do pomocy na podstawie stosownego Oświadczenia, podpisanego przez osobę bezdomną. W tym celu, także należy skontaktować się z nami, minimum 7 dni przed terminem wydawania żywności – vide harmonogram.

Przypominamy, iż udział w zajęciach edukacyjno – praktycznych w ramach programu PO PŻ – Działania Towarzyszące, jest OBOWIĄZKOWY !

Wszelkie informacje dotyczące projektu, udzielane są drogą:

  • e-mailową: biuro@sislegeartis.pl
  • telefoniczną: 508 660 299, w dniach od wt. – pt., w godz. 13.00 do 16.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!