Pomoc żywnościowa dla osób wymagających wsparcia z Małopolski, realizowana w 2018/2019, w ramach PO PŻ 2014 – 2020Stowarzyszenie jako Organizacja Partnerska Lokalna w porozumieniu z Bankiem Żywności w Krakowie od 2016 r. rozdaje produkty żywnościowe przy ul. Wielickiej 44 b w Krakowie, osobom wymagającym wsparcia, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.W tym roku Podprogram 2018 rusza od <strong>5</strong> <strong> listopada 2018 r.</strong>W tej edycji, SIS LEGE ARTIS obejmuje pomocą żywnościową ponad 230 osób, które odbierają produkty w formie paczek.Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.<strong>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.</strong>Maksymalnie do połowy czerwca 2019 roku w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, kabanos, gołąbki, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód wielokwiatowy.Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, realizować będzie cykliczne działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności i integrację społeczną.Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.<br />
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.<strong>Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej</strong> może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:1. Kryterium dochodowe do 30 września 2018 r.:<strong><em>1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej</em></strong><strong><em>1.028 zł dla osoby w rodzinie</em></strong>2. Kryterium dochodowe od 1 października 2018 r.:<em><strong>1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej </strong></em><em><strong>1.056 zł dla osoby w rodzinie</strong> </em><strong>Żywność jest wydawana na podstawie skierowania</strong> wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w Organizacji.Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2016. W 2017 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS objęła wsparciem żywnościowym <span data-offset-key=”6j393-0-0″>368 osób z Małopolski. Wydaliśmy 1416 paczek żywnościowych, o łącznej ilości 12, 67754 tony.</span><u>Osoby zainteresowane wsparciem 2018, mogą pobierać produkty żywnościowe<br />
w ramach PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020) tylko<br />
z jednego punktu w danym miesiącu. Oznacza to, że niedopuszczalne jest otrzymywanie przez tę samą osobę pomocy żywnościowej w innym punkcie dystrybucji.</u>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS ma ograniczone możliwości techniczne do dystrybucji żywności. Po wyczerpaniu limitu miejsc, pojawi się stosowna informacja<strong>.</strong><strong>PROGRAM OD STRONY ORGANIZACYJNEJ:</strong><u>Przy odbiorze żywności, musi być osoba na którą jest wystawione Skierowanie przez MOPS, celem podpisania listy odbioru produktów.</u>Istnieje także możliwość upoważnienia dowolnej osoby do odbioru żywności w danym terminie lub na całość projektu. Wystarczy odręcznie napisane upoważnienie z podpisem.Produkty należy odebrać we wskazanym terminie. W stosunku do poprzedniej edycji został wydłużony czas dystrybucji i podany pełny harmonogram odbioru żywności, tak by na przyszłość dobrze zaplanować działania. Zatem, nie będzie już dodatkowych kilku terminów, które w efekcie nie przynosiły wymiernych rezultatów. Brak odbioru żywności w danym dniu, będzie skutkował przekazaniem go innej, potrzebującej rodzinie/osobie.Przypominamy, że warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do projektu, jest otrzymanie skierowania przez współpracujący z Organizacją MOPS/GOPS.W miejscach gdzie sami pracownicy MOPS prowadzą nabór do programu, skierowanie proszę przekazać koordynatorowi projektu, w dniu odbioru żywności.Natomiast, osoby, które indywidualnie starają się o przyjęcie do programu, muszą koniecznie skontaktować się, celem ustalenia czy możemy przyjąć do projektu oraz ustalenia istotnych szczegółów. To należy zrobić jeszcze przed zgłoszeniem się do MOPS/GOPS po skierowanie.Osoby bezdomne Organizacja, SIS LEGE ARTIS kwalifikuje do pomocy na podstawie stosownego Oświadczenia, podpisanego przez osobę bezdomną. W tym celu, także należy skontaktować się z nami, minimum 7 dni przed terminem wydawania żywności – vide harmonogram.Przypominamy, iż udział w zajęciach edukacyjno – praktycznych w ramach programu PO PŻ – Działania Towarzyszące, jest OBOWIĄZKOWY !Wszelkie informacje dotyczące projektu, udzielane są drogą:<li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”>e-mailową: biuro@sislegeartis.pl</li><br /><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”>telefoniczną: 508 660 299, w dniach od wt. – pt., w godz. 14.00 do 16.00.</li>
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!<br />

Pomoc żywnościowa dla osób wymagających wsparcia z Małopolski, realizowana w 2018/2019, w ramach PO PŻ 2014 – 2020

Stowarzyszenie jako Organizacja Partnerska Lokalna w porozumieniu z Bankiem Żywności w Krakowie od 2016 r. rozdaje produkty żywnościowe przy ul. Wielickiej 44 b w Krakowie, osobom wymagającym wsparcia, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

W tym roku Podprogram 2018 rusza od 5  listopada 2018 r.

W tej edycji, SIS LEGE ARTIS obejmuje pomocą żywnościową ponad 230 osób, które odbierają produkty w formie paczek.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Maksymalnie do połowy czerwca 2019 roku w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, kabanos, gołąbki, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód wielokwiatowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, realizować będzie cykliczne działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności i integrację społeczną.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1. Kryterium dochodowe do 30 września 2018 r.:

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1.028 zł dla osoby w rodzinie

2. Kryterium dochodowe od 1 października 2018 r.:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1.056 zł dla osoby w rodzinie

Żywność jest wydawana na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w Organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2016. W 2017 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS objęła wsparciem żywnościowym 368 osób z Małopolski. Wydaliśmy 1416 paczek żywnościowych, o łącznej ilości 12, 67754 tony.

Osoby zainteresowane wsparciem 2018, mogą pobierać produkty żywnościowe
w ramach PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020) tylko
z jednego punktu w danym miesiącu. Oznacza to, że niedopuszczalne jest otrzymywanie przez tę samą osobę pomocy żywnościowej w innym punkcie dystrybucji.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS ma ograniczone możliwości techniczne do dystrybucji żywności. Po wyczerpaniu limitu miejsc, pojawi się stosowna informacja.

PROGRAM OD STRONY ORGANIZACYJNEJ:

Przy odbiorze żywności, musi być osoba na którą jest wystawione Skierowanie przez MOPS, celem podpisania listy odbioru produktów.

Istnieje także możliwość upoważnienia dowolnej osoby do odbioru żywności w danym terminie lub na całość projektu. Wystarczy odręcznie napisane upoważnienie z podpisem.

Produkty należy odebrać we wskazanym terminie. W stosunku do poprzedniej edycji został wydłużony czas dystrybucji i podany pełny harmonogram odbioru żywności, tak by na przyszłość dobrze zaplanować działania. Zatem, nie będzie już dodatkowych kilku terminów, które w efekcie nie przynosiły wymiernych rezultatów. Brak odbioru żywności w danym dniu, będzie skutkował przekazaniem go innej, potrzebującej rodzinie/osobie.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do projektu, jest otrzymanie skierowania przez współpracujący z Organizacją MOPS/GOPS.

W miejscach gdzie sami pracownicy MOPS prowadzą nabór do programu, skierowanie proszę przekazać koordynatorowi projektu, w dniu odbioru żywności.

Natomiast, osoby, które indywidualnie starają się o przyjęcie do programu, muszą koniecznie skontaktować się, celem ustalenia czy możemy przyjąć do projektu oraz ustalenia istotnych szczegółów. To należy zrobić jeszcze przed zgłoszeniem się do MOPS/GOPS po skierowanie.

Osoby bezdomne Organizacja, SIS LEGE ARTIS kwalifikuje do pomocy na podstawie stosownego Oświadczenia, podpisanego przez osobę bezdomną. W tym celu, także należy skontaktować się z nami, minimum 7 dni przed terminem wydawania żywności – vide harmonogram.

Przypominamy, iż udział w zajęciach edukacyjno – praktycznych w ramach programu PO PŻ – Działania Towarzyszące, jest OBOWIĄZKOWY !

Wszelkie informacje dotyczące projektu, udzielane są drogą:

  • e-mailową: biuro@sislegeartis.pl
  • telefoniczną: 508 660 299, w dniach od wt. – pt., w godz. 14.00 do 16.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!