Zadanie publiczne pn. ,,Małopolska w tradycji ludowej” to projekt edukacyjny, który powstał z lokalnej inicjatywy, by zwiększać wiedzę na temat małopolskiego dziedzictwa kulturowego.
Celem zadania jest zwiększenie wiedzy z zakresu małopolskiej kultury, ujętej w sztuce ludowej, poprzez ukazanie ręcznie malowanych wzorów ludowych, prezentację regionalnego stroju, pieśni, tańca i muzyki folklorystycznej, w okresie od 11 listopada do 15 grudnia 2023 r.

Kultura ludowa jest dziedzictwem całego danego społeczeństwa, nie odnosi się tylko do konkretnej grupy ludności wiejskiej. Zatem istnieją poważne przesłania, by zgłębiać wiedzę o rodzimej kulturze ludowej.
W przeszłości kultura ludowa była żywą praktyką – swoisty kompas dla przodków. Ukazywała bezcenne wartości tejże „kultury przeszłości”, w podziale społecznym, materialnym i duchowym. Dzisiaj zadaniem współczesnego społeczeństwa jest przybliżanie wartości, które określają naszą tożsamość.
Jeśli kultura ludowa ma być narzędziem nowoczesnej polityki kulturalnej, to jej rozwój musi wejść w szerszy obszar edukacji.
Instrumenty do realizacji celów projektowych są tak dobrane, by przyniosły zmiany w życiu uczestnika, sprawiając, że:
✓zwiększy się wiedza uczestników na temat małopolskiej kultury w sztuce ludowej,
✓ nastąpi kontakt z kulturą ludową dzieci i młodzieży z Małopolski,
✓ograniczy się proces izolowania uczniów– ukazując możliwości spędzenia wolnego czasu, w świecie sztuki ludowej.
Podjęte działania przyczynią się do zmian społecznych w postrzeganiu lokalnych – małopolskich tradycji, obrzędów społeczeństwa, które dzięki swym wartością przez setki lat wychowywało nowe pokolenia, w duchu polskości.
W ramach wydarzenia zrealizowano:

Warsztaty ludowe z zakresu muzyki, pieśni i tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzącej ze Słopnic i okolic.
– październik/listopad 2023 r. Miejsce wydarzenia: Słopnice.

Przegląd autorskiej twórczości ludowej, w formie muzyki, śpiewu i tańca, w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej wraz z członkami Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Słopniczanie”
11 listopada 2023 r. Miejsce wydarzenia: Słopnice.

Okolicznościową Wystawę pt. ,,Cztery pory roku w kulturze ludowej” , ukazującą zegary – mandale, ręcznie malowane, stanowiące harmonijną syntezę sztuki ludowej i nowoczesności
– grudzień 2023 r.

Dzieła malarskie w wykonaniu artystki Kingi Krzyś Malujbaluj.pl https://malujbaluj.pl/kategoria/zegary-mandale/
Mandale są pełne barw, wzorów i symboli inspirowanych bogactwem kultury ludowej. Każdy element jest starannie ręcznie malowany, co nadaje zegarom niepowtarzalny charakter. Zegary są wykonane techniką kropkową, a motywy nawiązują do tradycyjnej sztuki ludowej, o charakterze geometrycznych wzorów, kwiatowych ornamentów, czy kolorowych kompozycji ziołowych. Każdy zegar to mała kapsuła czasu przenosząca nas w świat tradycji i rękodzieła.

Dzięki naszym zegarom-mandalom każdy kto spojrzy na nie, może zanurzyć się w atmosferze tradycji ludowej, odkrywając jednocześnie nowoczesne zastosowanie sztuki w codziennym życiu. To idealny sposób na stworzenie przestrzeni do rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży.
Prezentując winylowe mandale, uczniowie szkół spotykają się z dziedzictwem kulturowym w sztuce malarskiej, stając się nie tylko odbiorcami sztuki, ale również mogą pod wpływem własnych inspiracji, wpłynąć na jej tworzenie.
Miejsce organizacji wystawy: przestrzeń na terenie placówek oświatowych, znajdujących się w Małopolsce.

Polska twórczość artystyczna inspirowana ludowością, zaprezentowana w różnorodnej postaci, przyczyniła się do wzmocnienia działań dydaktyczno-wychowawczych, w zakresie muzyki, śpiewu, tańca i malarstwa wśród młodego społeczeństwa.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego