Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych – III edycja

– warsztaty malarskie z Artystą on-line pn. „Małopolska natura i dziedzictwo w obrazach”

To zadanie publiczne skierowane do małopolskich dzieci i młodzieży, w ramach którego będą realizowane indywidualne warsztaty szkoleniowe z Artystą w sieci – udział bezpłatny.

Kultura – sztuka malarstwa:

Głównym celem III edycji projektu jest tworzenie warunków do rozwijania potencjału, wiedzy, talentów
i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, poprzez dostępność do edukacji i kultury w ramach edukacji pozaszkolnej, prowadzonej drogą on-line, w formie 112 warsztatów  malarskich, przez 28 uczestników – dzieci i młodzież z Małopolski.

Dla uczestników, to przygoda z profesjonalnym malarstwem – dzieci będą rozwijać swoją twórcza wyobraźnię, poczują się jak prawdziwi artyści.

Szkolenie prowadzone jest w 4 stopniach edukacyjnych, po max. 1,5 h. Dokładne terminy spotkań on-line są ustalane z rodzicem/opiekunem prawnym – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Okres spotkań dla wszystkich uczestników to lipiec – listopad 2021 r. Warsztaty kończą się certyfikatem.

Organizator zapewnia materiały plastyczne do wykonania obrazu z każdego warsztatu:

  • podobrazia – 4 sztuki,
  • zestaw pędzli – 5 sztuk,
  • komplet farb akrylowych.
Zajęcia prowadzone są w ramach nieodpłatnej działalności statutowej SIS LEGE ARTIS: w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Projekt, jako jeden z najlepszych został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu „MAŁOPOLSKA! POSTAW NA EDUKACJĘ”.

Zasady zgłoszenia i udziału w projekcie:

Kryteria formalne:

  1. Należy wypełnić i przesłać on-line formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie do projektu zgłaszają Rodzice/Opiekunowie prawni (w przypadku osoby niepełnoletniej)- link z formularzem poniżej:                                                                             https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUXH8A67P47t8lpxC_rFxqpc_Fo79R9mDfMlJuypPqDfIWw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

*Uwaga: tylko potwierdzone zgłoszenia uprawniają kandydata do udziału w warsztatach. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Wiek zgłaszanego uczestnika: od 6 do 16 lat.

3. Miejsce zamieszkania: Małopolska.

4. Zapewnienie uczestnikowi dostępu do sieci internetowej oraz zabezpieczenie na zajęcia sprzętu stacjonarnego lub mobilnego do odbioru dźwięku i obrazu, które umożliwią połączenie się z artystą podczas zająć.

***Z historii …

I edycja zadania „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych” 2019, była skoncentrowana na potencjale dzieci w zakresie kultury – ukażemy im piękno sztuki wyższej i świadomego jej odbioru, stworzyliśmy warunki do rozwoju aktywności kulturalnej – z dziedziny malarstwa, w ramach edukacji pozaszkolnej, poprzez stacjonarne, grupowe zajęcia malarskie, sztalugowe pn. „Maluj jak Van Gogh„- realizowane w Krakowie.

II edycja zadania  „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych” 2020, miała innowacyjny charakter, gdyż zajęcia stacjonarne przez pandemię Covid-19, zostały przeniesione do sieci i realizowane drogą on-line, w formie indywidualnych spotkań z Artystą, pn.”  „Małopolska natura i dziedzictwo w obrazach”. Udział w projekcie wzięło 64 uczestników, przeprowadzono ok. 260 warsztatów.