<strong>„Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna”</strong>, to pierwsza edycja zadania publicznego, organizowana w ramach letniego wypoczynku, pod hasłem „bezpiecznych wakacji”, wzmacniająca wszystko to, co chroni młodych ludzi przez zagrożeniami i wzmacnia zachowania normatywne, wykorzystując strategie:- rozwijania umiejętności życiowych i ich zastosowania – pokazują jak wykorzystać asertywność, w jakich sytuacjach, nie podając konkretnego narzędzia;- edukacja i wychowanie normatywne – mówimy o normach w ich zachowaniu, co jest normą, a co nie;- budowanie pozytywnych zachowań normatywnych, dotyczy to także sfery pro zdrowotnej.Celem projektu jest wzrost potencjału i aktywności społecznej w wśród 80 dzieci i młodzieży z Nowego Sącza, zagrożonej wykluczeniem oraz kształtowanie w nich umiejętności rozwoju zachowań normatywnych, realizowanym w okresie letniego wypoczynku w 2017 r.W proponowanej profilaktyce będziemy podejmować takie instrumenty, by wzmocnić czynniki ochronne – profilaktyka kreatywna i oswoić czynniki ryzyka; wszystko to, co prowadzi do tego, że młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne.Założeniem projektu jest zorganizowanie w Krakowie, jednego atrakcyjnego dnia dla każdej grupy, bogatego w wartości edukacyjne i poznawcze, poprzez zajęcia:- z ratownikiem medycznym w Parku Wodnym;- funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;- rekreacyjne –  seans filmowy;-  w Centrum Ceramiki i Szkła – warsztaty plastyczne, wydobywające potencjał i twórcze myślenie.Efektem realizacji projektu jest stymulowanie potencjału uczestników, obniżenie czynników ryzyka i  podwyższenie wybranych czynników chroniących.

„Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna”, to pierwsza edycja zadania publicznego, organizowana w ramach letniego wypoczynku, pod hasłem „bezpiecznych wakacji”, wzmacniająca wszystko to, co chroni młodych ludzi przez zagrożeniami i wzmacnia zachowania normatywne, wykorzystując strategie:

– rozwijania umiejętności życiowych i ich zastosowania – pokazują jak wykorzystać asertywność, w jakich sytuacjach, nie podając konkretnego narzędzia;

– edukacja i wychowanie normatywne – mówimy o normach w ich zachowaniu, co jest normą, a co nie;

– budowanie pozytywnych zachowań normatywnych, dotyczy to także sfery pro zdrowotnej.

Celem projektu jest wzrost potencjału i aktywności społecznej w wśród 80 dzieci i młodzieży z Nowego Sącza, zagrożonej wykluczeniem oraz kształtowanie w nich umiejętności rozwoju zachowań normatywnych, realizowanym w okresie letniego wypoczynku w 2017 r.

W proponowanej profilaktyce będziemy podejmować takie instrumenty, by wzmocnić czynniki ochronne – profilaktyka kreatywna i oswoić czynniki ryzyka; wszystko to, co prowadzi do tego, że młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne.

Założeniem projektu jest zorganizowanie w Krakowie, jednego atrakcyjnego dnia dla każdej grupy, bogatego w wartości edukacyjne i poznawcze, poprzez zajęcia:

– z ratownikiem medycznym w Parku Wodnym;

– funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

– rekreacyjne –  seans filmowy;

–  w Centrum Ceramiki i Szkła – warsztaty plastyczne, wydobywające potencjał i twórcze myślenie.

Efektem realizacji projektu jest stymulowanie potencjału uczestników, obniżenie czynników ryzyka i  podwyższenie wybranych czynników chroniących.