„Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna i wychowanie” 2021 – IV edycja, to kontynuacja działań profilaktycznych, skierowanych na potrzeby związane ze zharmonizowanym rozwojem dziecka.

Głównym celem projektu jest wspieranie procesu wychowania normatywnego z elementami wzmacniającymi kompetencje społeczne i emocjonalne oraz budowanie pozytywnych zachowań wśród 80 dzieci z terenu Miasta Nowego Sącza, w okresie letniego wypoczynku w 2021 roku.

W ramach realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego, zabierzemy uczestników do jednego
z najstarszych, historycznych miast Polski, do Krakowa.

W ramach zajęć profilaktycznych, dzieci będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych z wychowania normatywnego, przepisów prawa i bezpiecznego wypoczynku – w domu, nad wodą i górach.

Aktywnie, w prowadzenie działań profilaktycznych włączą się funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W proponowanym zadaniu publicznym, stwarzamy okazję, by letnie dni spędzić w integracji z kolegami i koleżankami na wspaniałych atrakcjach, które miło kojarzą się z latem, piękną pogodą i dobrym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Projekt, w wakacyjnym programie zawiera także ważne działania z zakresu wzmocnienia zachowań normatywnych, by ograniczyć czynniki ryzyka w przedmiotowej profilaktyce i wzmocnić kompetencje społeczne i emocjonalne wśród dzieci.

Działania projektowe są alternatywą dla dzieci i młodzieży, które podczas wakacyjnego wypoczynku pozostają w miejscu zamieszkania; są zdane tylko na spędzanie wolnego czasu na osiedlowych podwórkach.

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci zgłaszane przez różne instytucje, które mają kontakt z rodzicami i dziećmi, głównie placówki szkole.

Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami w pełni zabezpiecza podmiot zgłaszający zorganizowaną grupę do projektu. Wykwalifikowani opiekunowie (nauczyciele/wychowawcy z uprawnieniami pedagogicznymi) przejmują odpowiedzialność nad jej uczestnikami, od przejęcia dzieci od rodziców do ich przekazania po powrocie z wycieczki.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.