„Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna i wychowanie” 2019, to trzecia edycja zadania publicznego, organizowana w ramach letniego wypoczynku, pod hasłem „bezpiecznych wakacji”, wzmacniająca wszystko to, co chroni młodych ludzi przez zagrożeniami i wzmacnia zachowania normatywne, wykorzystując strategie:

– rozwijania umiejętności życiowych i ich zastosowania – pokazują jak wykorzystać asertywność, w jakich sytuacjach, nie podając konkretnego narzędzia;

– edukacja i wychowanie normatywne – mówimy o normach w ich zachowaniu, co jest normą, a co nie;

– budowanie pozytywnych zachowań normatywnych, dotyczy to także sfery pro zdrowotnej.

W proponowanej profilaktyce będziemy podejmować takie instrumenty, by wzmocnić czynniki ochronne – profilaktyka kreatywna i oswoić czynniki ryzyka; wszystko to, co prowadzi do tego, że młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne.

Założeniem projektu jest zorganizowanie w Krakowie, jednego atrakcyjnego dnia dla każdej grupy, bogatego w wartości edukacyjne i poznawcze, poprzez:

  1. Park Wodny w Krakowie – miejsce edukacji i wspaniałej zabawy dla dzieci;                     zajęcia dydaktyczne z wychowania normatywnego, przepisów prawa i bezpiecznego wypoczynku – w domu, nad wodą i górach

prowadzący: funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie i pracownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie 

– pobyt na hali basenowej Parku Wodnego w Krakowie i korzystanie ze wszystkich atrakcji jakie obiekt ma do zaaferowania dla dzieci.

2. Żywe Muzeum Obwarzanka:

– zajęcia warsztatowe pn. ”Produkcja obwarzanka krakowskiego”, degustacja  upieczonego produktu.

3. Muzeum Krakowa – Oddział Barbakan i Mury Obronne – zwiedzanie z przewodnikiem.

4. Posiłek w Mc Donald’s i upominki.

Nabór do projektu jest otwarty, jednak ilość miejsc ograniczona do 80 osób.

Każdy podmiot może zgłosić zorganizowaną grupę dzieci do udziału w projekcie, który zobowiąże się do zabezpieczenia docelowej grupy uczestników oraz zapewni transport i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pełniącą opiekę nad uczestnikami.

Organizator zapewnia ubezpieczenie każdej grupy -NNW.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza