„Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna i wychowanie”, to druga edycja zadania publicznego, organizowana w ramach letniego wypoczynku, pod hasłem „bezpiecznych wakacji”, wzmacniająca wszystko to, co chroni młodych ludzi przez zagrożeniami i wzmacnia zachowania normatywne, wykorzystując strategie:

– rozwijania umiejętności życiowych i ich zastosowania – pokazują jak wykorzystać asertywność, w jakich sytuacjach, nie podając konkretnego narzędzia;

– edukacja i wychowanie normatywne – mówimy o normach w ich zachowaniu, co jest normą, a co nie;

– budowanie pozytywnych zachowań normatywnych, dotyczy to także sfery pro zdrowotnej.

W proponowanej profilaktyce będziemy podejmować takie instrumenty, by wzmocnić czynniki ochronne – profilaktyka kreatywna i oswoić czynniki ryzyka; wszystko to, co prowadzi do tego, że młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne.

Założeniem projektu jest zorganizowanie w Bochni i Krakowie, jednego atrakcyjnego dnia dla każdej grupy, bogatego w wartości edukacyjne i poznawcze, poprzez:

Kopalnia Soli w Bochni

lekcję edukacyjną pt. „Królewska kopalnia”,

podziemną przeprawę łodzią,

Park Wodny w Krakowie,

zajęcia dydaktyczne z wychowania normatywnego, przepisów prawa i bezpiecznego wypoczynku –
w domu, nad wodą i górach
, prowadzone przez funkcjonariuszy policji,

– pobyt na hali basenowej Parku Wodnego w Krakowie wzmacniający kulturę fizyczną.

Nabór do projektu jest otwarty, jednak ilość miejsc ograniczona do 80 osób. Każdy podmiot może zgłosić zorganizowaną grupę dzieci do udziału w projekcie, który zobowiąże się do zabezpieczenia docelowej grupy uczestników oraz zapewni transport i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pełniącą opiekę nad uczestnikami.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza