15 obrazów w Kinie Kijów.Centrum” to zadanie publiczne organizowane przez SIS LEGE ARTIS,  wzmacniające aktywność twórczą małopolskich artystów i mieszkańców naszego Regionu, które SIS LEGE ARTIS realizuje w ramach nieodpłatnej działalności statutowej: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Głównym celem projektu jest zaprezentowanie twórczości artystycznej Mariana Ślazyka, w postaci obrazów olejnych.

W dniu 11 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00 w Kinie Kijów.Centrum /al. Z.Krasińskiego 34/, odbędzie się Wernisaż prac malarskich autorstwa Mariana Ślazyka wraz z oprowadzeniem kuratorskim.

Podczas wernisażu Artysta, zaprezentuje 15 obrazów o tematyce przyrodniczej, malowanych farbą olejną za pomocą szpachli. Inspirację do malowania Artysta czerpie z dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego Polski.

Wystawa będzie dostępna w Kinie Kijów.Centrum dla zwiedzających codziennie, w godzinach otwarcia (7 dni w tygodniu), od 12 – 31 sierpnia 2018r.

Udział we wskazanych wydarzeniach jest bezpłatny.

Wydarzenie objęte:

Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy i Patronatem Medialnym Radia PLUS Kraków i Gościa Niedzielnego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.