Zobacz więcej

20/05/2024

Nabór do projektu Sapere aude 2024 (druga edycja)

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-historycznym pn. ,,Sapere aude” – Miej odwagę być mądrym.

Celem zadania jest przybliżenie wiedzy o historii Polski, jej dziedzictwie i kulturze oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej i narodowej wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.
Program skierowany do zorganizowanych grup szkolnych.

Więcej informacji jest zamieszczonych w Podzakładce:

Sapere aude 2024