Zobacz więcej

07/09/2021

Krakowskie Centrum Aktywności Seniorów – zajęcia i wsparcie dla osób w srebrnym wieku.

Zapraszamy małopolskich seniorów do korzystania z atrakcyjnej oferty zajęć i wsparcia proponowanego, w ramach autorskiego projektu Krakowskie Centrum Aktywności Seniorów, dostosowanego do obecnych potrzeb osób w wieku dorosłości.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym zakresem przedmiotowych działań, opisanych w podzakładce Realizacje Krakowskie Centrum Aktywności Seniorów:

Krakowskie Centrum Aktywności Seniorów