Zobacz więcej

25/11/2022

Koncert pt. Opowieści Starej Wierzby” Filharmonia w Krakowie

„Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat, i nadziwić się nie mogą,jaki piękny świat. Tu się kryje biała chata, tu słomiany dach, przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach (…)” (M. Konopnicka)

Ostatnim wydarzeniem kulturowym, organizowanym w ramach zadania publicznego pt. ,,Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturowych” był udział ok. 140 dzieci i młodzieży w Muzycznych Opowiastkach pt. „Opowieści Starej Wierzby”, w wykonaniu Artystów Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie:

Joanny Trafas – scenariusz i prowadzenie

Jakuba Żurek – skrzypce

Agaty Sanchez Martos – wiolonczela

Emilii Bernackiej – fortepian

Patryka Wyborskiego – bas

Koncert miał charakter kameralny, odbył się 23 listopada i stanowił integralną część Wernisażu wystawy prac malarskich (Wojewódzka Biblioteka w Krakowie). W nawiązaniu do tematyki Koncertu, uczestnicy projektu, podczas warsztatów malowali prawdziwe polskie wierzby rosochate, symbol polskiego krajobrazu. Natomiast, na Koncercie, Pani Joanna Trafas wyjaśniła słuchaczom, że za takimi wierzbami tęsknił Fryderyk Chopin, na emigracji.

Uczestnicy wysłuchali pięknej, polskiej muzyki, tak znaczącej szczególnie w miesiącu listopadzie. Repertuar zawierał utwory budzące patriotyzm polski, autorstwa kompozytorów XIX w. Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Franciszka Lessel.
Artyści, wykonali słynne utwory tj. ,,Kum i kuma”, aria Skołuby ,,Straszny Dwór”, mazurki, krakowiaki, kujawiaki, oberki, pieśń ,,Dziad i baba”, utwór Trio fortepianowe. Przed każdym, nowym utworem, prowadząca przybliżała postacie wspomnianych wirtuozów, ubogacając wypowiedź barwnym komentarzem.

Po Koncercie, Artyści spotkali się z młodymi widzami i stworzyli okazję do miłej rozmowy. Wydarzenie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.