Film

W obiektywnie zadanie publiczne „Aktywni na co dzień – profilaktyka kreatywna i wychowanie” 2019.

Projekt dla dzieci i młodzieży z Nowego Sącza, w ramach letniego wypoczynku.

Kraków, lipiec – sierpień 2019 r.