Zobacz więcej

10/01/2018

Edukacja prawna – III Sobieski Parlament

Serdecznie gratuluję pomysłodawcą i inicjatorom projektu edukacyjnego „Sobieski Parlament”, p. dr Oldze Błyskal i Wojciechowi Firkowi, którzy realizują zadanie w ramach misji oświatowej II LO IM. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie.

To piękny i szczytny cel, który również wpisuje się w działalność misyjną SIS LEGE ARTIS.
Gratuluję Posłom wszystkich Klubów Poselskich, którzy tak aktywnie wzięli udział w obradach „III Sobieskiego Parlamentu”, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego.
Aktywny udział w przygotowaniu i debacie projektów ustaw, to budująca postawa dla wielu waszych kolegów i koleżanek.
Tylko świadome i otwarte społeczeństwo ma szansę na silny rozwój demokratycznego państwa.
Życzę dalszych sukcesów na drodze w kształtowaniu postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych, patriotycznych oraz zgłębianiu wiedzy na temat procesu legislacji w Polsce.
SIS LEGE ARTIS w ramach promocji przedsięwzięć z zakresu budowania świadomości prawnej wśród młodzieży zorganizuje dla grupy najlepszego mówcy, czyli klubu poselskiego Narodowy Ruch Odrodzenia, edukacyjny wyjazd do Warszawy.

Jeszcze raz gratuluję.

Agnieszka Kęska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS