Zobacz więcej

30/06/2021

Anna Kęska odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W dniu 28 czerwca 2021 r., w Tymbarku miała miejsce uroczystość oficjalnego wręczenia
Pani Annie Kęska
odznaczenia Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ???                          przyznanego przez
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
za
szczególną troskę o cmentarz wojenny nr 365 w Tymbarku oraz Miejsca Pamięci Narodowej jak również za dbałość o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.
??????
W imieniu Ministra medal wręczył Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Środowisk Kombatanckich MUW w Krakowie,
a Wójt Gminy Tymbark Pan Paweł Ptaszek złożył osobiście gratulacje.
SERDECZNIE GRATULUJEMY ???
Pani Ania, jako członkini Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS i pedagog, wspiera oraz angażuje młodzież, w realizację zadań publicznych, z zakresu celów statutowych, a w sposób szczególny  przyczynia się do podtrzymywania tożsamości narodowej i przywracania pamięci historycznej.
❤