Zobacz więcej

24/06/2019

Agnieszka Kęska – kandydatka do KRDPP 2019 – 2022

Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
IV kadencja 2019-2022

Pani Agnieszka Kęska, Prezes SIS LEGE ARTIS jest kandydatką na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.
Zachęcamy krakowskie NGO do głosowania, a w szczególności na oddanie głosu na naszą kandydatkę – nr 14 📝na formularzu do głosowania.
Głosować można drogą on-line 📨lub tradycyjną✉️ z dostarczeniem formularza do Urzędu Miast Krakowa.

KRDPP IV kadencji – trwa głosowanie na kandydatów

Fot. Organizacje Pozarządowe

Zasady głosowania:

  1. Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z póź. zm.) każda organizacja pozarządowa, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji, prowadząca działalność na terenie Gminy, wskazuje maksymalnie ośmiu kandydatów do Rady, spośród umieszczonych na liście.

Jak oddać głos na kandydata do KRDPP?

Należy wypełnić formularz do głosowania poprzez wstawienie znaku X przy swoim kandydacie. Należy głosować maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady.

Kto może głosować na kandydatów do KRDPP?

Organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa, zgodnie ze sposobem reprezentacji, wskazuje maksymalnie ośmiu kandydatów do Rady, spośród umieszczonych na liście.
Formularz do głosowania podpisują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.

Kiedy można głosować?

Głosować można w terminie od 14 czerwca do 1 lipca 2019 r.

Gdzie i w jaki sposób należy składać formularze do głosowania?

Formularze do głosowania należy składać:

  • w formie papierowej i podpisanej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.                                                                                                Na kopercie z formularzem należy umieścić pieczęć nagłówkową organizacji głosującej oraz dopisek: Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.
  • w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres: ngo@um.krakow.pl

Kiedy głos jest nieważny?

  • gdy na formularzu znak X znajduje się przy więcej niż ośmiu kandydatach,
  • gdy formularz jest pusty;
  • gdy przy nazwiskach wskazano inne znaki niż X;
  • gdy formularz został podpisany niezgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji głosującej;
  • gdy formularz wpłynął po terminie rekrutacji.
  • Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do KRDPP.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tym, którzy kandydaci weszli do Rady zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Informacje o wyborach:

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA -do pobraniaDOC

Informacja o Pani Agnieszce Kęska, jako kandydatce do KRDPP wraz z formularzem do głosowania – z zaznaczonym „x” przy Pani Agnieszce Kęska: